Jeugd”zorg”

Het zal ergens in 2005 zijn geweest in de commissie Jeugdzorg van het Stadsgewest Haaglanden. De burgemeester van Pijnacker zat als portefeuillehouder passievol uit te leggen dat er meer geld naar jeugdzorg moest. Er zaten kinderen onbedoeld in jeugdgevangenissen omdat er te weinig crisisopvang was en de wachtlijsten namen toe. De commissieleden, waaronder ikzelf namens de gemeente Den Haag, zaten te luisteren naar de argumenten. Voor de derde keer werd het SVNA-effect genoemd en ik probeerde te herinneren of ik daar iets over had gelezen. Ik kon niets bedenken en liep naar de microfoon om een vraag te stellen. Onderweg noemde de burgemeester het effect nogmaals en plotseling begreep ik dat hij het over het Savanna effect had. Het meisje dat in 2004 dood werd gevonden in de kofferbak van de auto van haar moeder.
Het is voor het eerst dat ik een debat ik zo boos werd dat ik niet uit mijn woorden kwam. Een ongewenst effect in een stelsel noemen naar een meisje dat een vroege verschrikkelijke dood was gestorven en die deel uitmaakte van dat stelsel. De portefeuillehouder was niet bedacht op de aanval en zegde snel toe dat dat er een andere term zou worden gezocht.
Vorige week hoorde ik het effect weer, maar nu in andere woorden. Hulpverleners zijn bang geworden en doen daarom meer dan strikt nodig is voor de zorg. Dat betekent meer onderzoeken en meer bureaucratie. Daar ben ik nooit voor, want een bange professional belemmert verantwoordelijkheid en staan voor je zaak en je oordeel. Maar nu merk ik dat de toegenomen kosten in de Jeugdzorg gebruikt worden om met botte bijl redeneringen los te gaan op organisaties en stelsels. De discussie gaat over organisatie, stelsels en geldstromen en dreigt de jeugd en de professionals uit het oog te verliezen. Daarom voel ik me als raadslid verplicht om in al het stelselgeweld te waken over de kwaliteit van de zorg, zodat het kind niet letterlijk met het badwater weg wordt gegooid.