Grote zorgen om verval Villa Nieuw Hofvliet

Hofvliet  (3)

Wij maken ons zorgen om Villa Nieuw Hofvliet en stellen het college vragen over de renovatie. “Winters weer doet Villa Nieuw Hofvliet geen goed, en dat zie je,” aldus Jan Brink. Hij wil dat er snel overgegaan wordt tot renovatie. “De villa is belangrijk voor de stad en het is eeuwig zonde als we dit waardevolle erfgoed verder laten vervallen.”

In de zomer van 2013 bleek dat de villa met behulp van gemeenschapsgeld zou worden opgeknapt. Op 27 december verscheen in De Stentor het bericht dat de beschikking te laat is afgegeven door de gemeente en dat renovatie doordoor is vertraagd. Renovatie zou starten in januari, aldus de eigenaar. Het is inmiddels al februari en er is nog geen activiteit te bespeuren. De natte weerelementen hebben inmiddels vrij spel en op het oog is de dakconstructie inmiddels niet meer waterdicht. Vertraging leidt mogelijk tot grotere vervolgschade.

Hofvliet  (1)         Dak Hofvliet

Wij willen dat deze architectonisch waardevolle villa nu snel gerenoveerd wordt en stellen het college daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de subsidieaanvraag verlopen, wat is de rol van de gemeente geweest en klopt het dat de vertraging te wijten is aan de gemeente?
2. Heeft de gemeenten naast de (provinciale) subsidie andere mogelijkheden om de renovatie te versnellen of af te dwingen?
3. Wanneer staan de werkzaamheden gepland en wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn?
4. Klopt het dat de einddatum voor de subsidie met een jaar verlengd is tot eind 2014 en zo ja, waarom is niet gekozen voor een kortere periode?

 

 

[codepeople-post-map]

Geef een reactie