Open brief aan VVD over cameratoezicht in woonwijken

Onderstaande open brief stuurde ik zojuist aan VVD lijsttrekker René de Heer. Ik ben benieuwd naar zijn reactie.

++++++++++++++++++++++++++++ 

Geachte heer De Heer,

Gisteren presenteerde de Volkpartij voor Vrijheid en Democratie in Zwolle een plan om een nieuw wapen in te zetten in de strijd tegen woninginbraken. Kentekenplaten herkenning in bepaalde wijken waar veel inbraak is. Volgens jou heeft het elders geleid tot een daling van het aantal woninginbraken naar 0. Ik denk dat u met dit voorstel als liberaal een enorme fout maakt.

Laat ik voorop stellen dat iedereen met zijn handen van de eigendommen van anderen af moet blijven. Diefstal en mishandeling zijn misdrijven die ongelofelijk veel impact hebben op slachtoffers. Dit is wat mij betreft de echte zware criminaliteit die de politie hard moet aanpakken, maar niet tegen elke prijs.  De roep om meer veiligheid gaat altijd ten koste van de bewegingsvrijheid en persoonlijke vrijheid van mensen. De overheid moet hele goede argumenten hebben om vrijheden af te pakken.

Zelfs als je bijna alle persoonlijke vrijheid inlevert, kunje als overheid de veiligheid niet garanderen. In totalitaire staten als het China van 10 jaar geleden en Noord Korea komt misdaad en diefstal nog steeds voor. Het blind verzamelen van bewijs en informatie is doodeng als die onbegrensd wordt toepast. De informatie is er, maar we hebben geen enkel idee waar die informatie uiteindelijk voor gebruikt gaat worden. Voordat je het weet moet je je over vier jaar verantwoorden over wat je vanochtend om 11 uur gedaan hebt. “Ehh, weet ik niet meer” kan in die situatie wel eens het verkeerde antwoord zijn.  Ik heb de afgelopen jaren boeken gelezen over diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen. Moet ik me daarover later verantwoorden? Willen we dat straks iedereen die een Zwolse woonwijk inrijdt ter verantwoording kan worden geroepen? En bovendien maakt de rechtstaat helaas regelmatig fouten. In 2012 werd aan 4783 onschuldigen een totaalbedrag van 11,1 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Voor alle bovenstaande bezwaren zijn er gelukkig waarborgen in onze rechtstaat.

Naast de bovengenoemde principiële bezwaren zal het plan van de VVD waarschijnlijk leiden tot een aantal praktische bezwaren. De afname in de ene wijk zal waarschijnlijk zorgen voor toename op andere plekken , de politie inzet om de overbodige informatie na te lopen zal enorm zijn en het voorstel kan waarschijnlijk niet plaatselijk ingevoerd worden.

Op 23 november 2013 stond in de NRC een treffende analyse van positie van de VVD ten opzichte van privacy. Geschreven door Landelijk Voorzitter Christiaan Kwint en Landelijk Vicevoorzitter Tom Leijte van de JOVD:

“De VVD heeft een lange traditie van bescherming van de rechtsstaat en het individu. Vandaag, op het VVD-congres, staan we op een historische tweesprong. Kiezen we voor een open samenleving of voor een controlestaat? Kiezen we voor de vrijheid van het individu of controle over het individu? Kiezen wij voor vertrouwen of voor wantrouwen

Wij roepen de VVD op te kiezen voor de vrijheid van het individu, voor de open samenleving en voor vertrouwen in plaats van wantrouwen. Wij roepen de VVD op haar liberale grondbeginselen eer aan te doen. VVD’ers, zorg ervoor dat Thorbecke weer rustig kan slapen.”

Nu ben ik niet degene die de VVD de maat moet nemen, maar juist in het streven naar en het bewaken van persoonlijke vrijheid vind ik een kernwaarde van het liberalisme waar ik pal voor sta. De VVD Zwolle op dit moment in mijn ogen niet. Afgelopen maandag stemde de VVD tegen een motie om meer inzicht te krijgen in het verzamelen en delen van informatie door de gemeente Zwolle. Vandaag presenteerde de VVD  in Zwolle een plan om grootschalige kentekencontroles in te zetten tegen woninginbraak.

Graag wil ik u uitnodigen om een ander antwoord op het aanpakken van woninginbraken te formuleren. De politiecapaciteit gericht inzetten op plaatsen en momenten die daarom vragen. Gerichte aanpak heeft er de afgelopen tijd voor gezorgd dat veel inbrekers zijn opgepakt in Zwolle. Inbrekers die trouwens vaak uit de eigen buurt of stad kwamen en niet met de auto. Daarnaast kunnen we nog steeds heel veel aan inwoners zelf vragen. Preventieve maatregelen, zoals goed hang-en- sluitwerk, en goede verlichting. Toezicht en extra opletten door inwoners ook. De politie en de gemeente kan meer met inwoners optrekken om samen dit probleem op te lossen. En dat mag wat mij betreft ook wat kosten. Maar dan wel met een goede balans en afweging  tussen vrijheid en veiligheid.

Kunnen wij elkaar op dit liberale punt vinden?

 

Jan Brink

Lijsttrekker D66 Zwolle

Over

You may also like...