Grote zorgen om verval Villa Nieuw Hofvliet

Hofvliet  (3)

Wij maken ons zorgen om Villa Nieuw Hofvliet en stellen het college vragen over de renovatie. “Winters weer doet Villa Nieuw Hofvliet geen goed, en dat zie je,” aldus Jan Brink. Hij wil dat er snel overgegaan wordt tot renovatie. “De villa is belangrijk voor de stad en het is eeuwig zonde als we dit waardevolle erfgoed verder laten vervallen.”

In de zomer van 2013 bleek dat de villa met behulp van gemeenschapsgeld zou worden opgeknapt. Op 27 december verscheen in De Stentor het bericht dat de beschikking te laat is afgegeven door de gemeente en dat renovatie doordoor is vertraagd. Renovatie zou starten in januari, aldus de eigenaar. Het is inmiddels al februari en er is nog geen activiteit te bespeuren. De natte weerelementen hebben inmiddels vrij spel en op het oog is de dakconstructie inmiddels niet meer waterdicht. Vertraging leidt mogelijk tot grotere vervolgschade.

Hofvliet  (1)         Dak Hofvliet

Wij willen dat deze architectonisch waardevolle villa nu snel gerenoveerd wordt en stellen het college daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de subsidieaanvraag verlopen, wat is de rol van de gemeente geweest en klopt het dat de vertraging te wijten is aan de gemeente?
2. Heeft de gemeenten naast de (provinciale) subsidie andere mogelijkheden om de renovatie te versnellen of af te dwingen?
3. Wanneer staan de werkzaamheden gepland en wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn?
4. Klopt het dat de einddatum voor de subsidie met een jaar verlengd is tot eind 2014 en zo ja, waarom is niet gekozen voor een kortere periode?

 

 

Jeugd”zorg”

Het zal ergens in 2005 zijn geweest in de commissie Jeugdzorg van het Stadsgewest Haaglanden. De burgemeester van Pijnacker zat als portefeuillehouder passievol uit te leggen dat er meer geld naar jeugdzorg moest. Er zaten kinderen onbedoeld in jeugdgevangenissen omdat er te weinig crisisopvang was en de wachtlijsten namen toe. De commissieleden, waaronder ikzelf namens de gemeente Den Haag, zaten te luisteren naar de argumenten. Voor de derde keer werd het SVNA-effect genoemd en ik probeerde te herinneren of ik daar iets over had gelezen. Ik kon niets bedenken en liep naar de microfoon om een vraag te stellen. Onderweg noemde de burgemeester het effect nogmaals en plotseling begreep ik dat hij het over het Savanna effect had. Het meisje dat in 2004 dood werd gevonden in de kofferbak van de auto van haar moeder.
Het is voor het eerst dat ik een debat ik zo boos werd dat ik niet uit mijn woorden kwam. Een ongewenst effect in een stelsel noemen naar een meisje dat een vroege verschrikkelijke dood was gestorven en die deel uitmaakte van dat stelsel. De portefeuillehouder was niet bedacht op de aanval en zegde snel toe dat dat er een andere term zou worden gezocht.
Vorige week hoorde ik het effect weer, maar nu in andere woorden. Hulpverleners zijn bang geworden en doen daarom meer dan strikt nodig is voor de zorg. Dat betekent meer onderzoeken en meer bureaucratie. Daar ben ik nooit voor, want een bange professional belemmert verantwoordelijkheid en staan voor je zaak en je oordeel. Maar nu merk ik dat de toegenomen kosten in de Jeugdzorg gebruikt worden om met botte bijl redeneringen los te gaan op organisaties en stelsels. De discussie gaat over organisatie, stelsels en geldstromen en dreigt de jeugd en de professionals uit het oog te verliezen. Daarom voel ik me als raadslid verplicht om in al het stelselgeweld te waken over de kwaliteit van de zorg, zodat het kind niet letterlijk met het badwater weg wordt gegooid.

D66 stemt in met investeringen Spoorzone

“De ontwikkeling van het toonaangevende Spoorzone gebied heeft veel impact op hoe Zwolle er de komende decennia er uit gaat zien. Het biedt volop kansen om een aantal knelpunten in de stad op te lossen,” zo begon Jan Brink zijn betoog maandag 30 september. De raad stemde, na het aannemen van verschillende moties en amendementen in met het voorstel.

Een voorstel waar onze fractie een aantal zorgen over had. Deze zorgen zijn te vinden in het vorige nieuwsbericht over de Spoorzone.
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat een brug voor ons acceptabel is, mits er een kwalitatief hoogwaardige inbedding in de stad komt waarbij de inwoners van de stad op vernieuwende wijze betrokken worden en echt kunnen meedenken. De uitgangspunten van de Zwolse architectuurambitie moeten we toepassen hier zeker toepassen. De motie die hiervoor zorgde is aangenomen.

Daarnaast staan we op het standpunt dat de overlast voor omwonenden moet worden beperkt. Als de inwoners van de Westerlaan teveel last hebben van geluid en luchtoverlast, dan moet dat wat D66 betreft worden aangepakt. Ook hiervoor is een motie (ingediend door CU en GroenLinks) aangenomen.

Ook denken we dat uitstel van de passerelle (brug over spoor voor voetgangers) een goed idee is. En vinden we dat de route naar Windesheim over de IJsselallee geschrapt zou kunnen worden.
Het probleem is beperkt en beperkt oplosbaar en de inspanning weegt niet op tegen het resultaat.

Tot slot hebben we grote zorgen over de projectbeheersing.
We willen wel meer gevoel hebben bij de bestuurlijke organisatorische, financiële en risico aspecten. Binnen de gemeente en met de partners moeten nog grote stappen worden gezet. De onhelderheid over verwachtingen, planning en verantwoordelijkheden kunnen ons vanaf dit moment veel geld kosten. Daarom dienden we een motie in over de projectbeheersing en de bestuurlijke continuïteit die werd aangenomen.

Aan het einde van de avond stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel.

Wijthmenerplas

De Wijthmenerplas is een fantastische plek om te zwemmen, fietsen, wandelen en te ontspannen. In combinatie met de Golfbaan geeft het mij altijd een natuurlijk en ruimtelijk gevoel in een actieve omgeving. Tijdens de avondvierdaagse liepen we door het gebied en toen moest ik terugdenken aan de discussie die we een tijdje geleden hadden in de gemeenteraad. Het nieuwe festivalbeleid en de vrije tijdsnota, die een zwaarder beslag leggen op het gebruik van de plas. Meer festivals en meer actieve doe-activiteiten met een bijbehorend relatief groot gebouw. Er zitten voor mij grenzen aan de activiteiten die de Wijthmenerplas aankan. Niet zo zeer in de recreatie die er plaats kan vinden. De plas is er om te gebruiken. Wel wat betreft de grote muziekevenementen. Hard geluid heeft grote invloed op de natuur en de omwonenden. Drie keer per jaar een groot festival is prima, maar dan buiten het broedseizoen voor vogels.

 

Zwolle kiest voor LED verlichting

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66, waarmee LED-verlichting de belangrijkste vorm van verlichting wordt boven de openbare weg. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat nu een plan maken waarin staat omschreven hoe de bestaande verlichting kan worden vervangen.  Door de realisering van LED-verlichting in de openbare ruimte is een besparing te realiseren op het energiegebruik en op de kosten van onderhoud. Het voorstel past daarom uitstekend in de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle. D66-raadslid Jan Brink: “Zwolle heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en dan moet de gemeente zelf ook een steentje bijdragen door moderne technieken toe te passen. Bovendien zijn de jaarlijkse kosten van LED goedkoper dan van de huidige verlichting. “

De behandeling van het initiatiefvoorstel LED heeft ruim een jaar geduurd.  Het college was erg terughoudend bij een eerste reactie op het plan en een B&W voorstel werd steeds uitgesteld. D66 is blij met de brede steun vanuit de gemeenteraad, waardoor de invoering van LED nu kan worden opgepakt. De gemeenteraadsfractie dankt verder oud burgerraadslid Geoffrey Bergman en de programmacommissie van D66 voor het schrijven van het voorstel.

Gemeente houd je duurzame rug recht!

Maandag 16 januari keek ik naar het VPRO programma De Slag om Nederland. Het programma geeft inzicht in de werking van de Nederlandse Kantorenmarkt. Een werking die mij enorm tegenstaat. Er wordt duidelijk gemaakt hoe verhuizen naar een nieuw kantoor kunstmatig financieel aantrekkelijk wordt gemaakt voor bedrijven. Kantoren van soms nog geen tien jaar oud worden vervolgens leeg achtergelaten. Verkeerde belangen jagen dit proces aan. De gemeente houdt het bedrijf binnen haar gemeentegrenzen (werkgelegenheid), de projectontwikkelaar en managers verdienen flink, maar de burgers zitten met het lelijke resultaat en verloedering van hun openbare ruimte.

Officieel staat in Nederland nu achtien procent van de kantoorruimte leeg, in werkelijkheid is het echter veel meer. Het aantal vierkante meters in de verhuurde kantoren wordt namelijk vaak niet volledig benut. Met andere woorden, een deel van het gehuurde kantoor staat leeg. Een leegstand  van dertig procent is op dit moment een realistische inschatting.

Als ik dan kijk naar de situatie in Zwolle, dan zie je hier precies hetzelfde. Overal leegstand en op korte termijn weinig perspectief op een toennemende vraag. Ondanks het aanbod is in 2011 geen enkel nieuw kantoorpand verkocht. Anderhalf jaar geleden maakte het college en de raad een voorzichtige inschatting van de kantorenmarkt. Deze is nu al weer veel te optimistisch. Op dit moment staat meer dan 100.000 vierkante meter kantoorruimte in Zwolle officieel leeg. Tel daar nog 25.000 m2 verborgen leegstand bij op, en dan kom je op een leegstand die evenveel is als het vloeroppervlak van 1250 woonhuizen of 20 voetbalvelden. Leeg!

En toch blijft het de doelstelling van gemeente om nieuwbouwplannen te realiseren. Per jaar wil de gemeente 8000 vierkante meter toevoegen aan de kantorenvoorraad. Het argument hiervoor is de verwachte vraag naar nieuwbouw. Het eigenlijke argument zijn de korte termijn voordelen (behoud bedrijven, geld). Voordelen die op lange termijn juist het tegenovergestelde te weeg brengen (een onaantrekkelijke stad en daardoor minder mensen die hier willen wonen en dus minder bedrijven en werkgelegenheid).

D66 wil daarom een stop op het naïeve doorbouwen van extra kantoren in onze gemeente. Zwolle heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en dat betekent dat je de leegstand moet aanpakken op een maatschappelijk verantwoorde manier. Lege kantoren blijven als oud vuil in de stad staan als we doorgaan met de nieuwbouw van kantoren. Daarom pleiten wij voor innovatief en slim hergebruik van bestaande panden. Nieuwbouw van kantoren op gemeentelijke grond is de komende jaren wat ons betreft alleen toegestaan als een duurzaamheidstoets positief uitpakt. We moeten toekomstgericht nadenken over een aantrekkelijke stad waar mensen willen wonen en werken. Niet alleen nu, maar ook nog over 20 jaar.

Welkom op mijn website

Sinds maart 2010 vertegenwoordig ik D66 in de gemeenteraad van Zwolle. De onderwerpen die ik in mijn portefeuille heb zijn: Bouwen en Wonen, Beheer Openbare Ruimte en Financiën. Vanuit mijn functie als raadslid ben ik verder voorzitter van het afstemmingscomité en de Rekeningencommissie die zich bezig houden met de financiële kant van de gemeente. Daarnaast ben ik lid van de Zwolse Rekenkamer.

Via de pagina “Contact” in het hoofdmenu ben ik bereikbaar voor opmerkingen, suggesties en klachten.

Dank voor de steun!

Gisteren hebben 4189 mensen in Zwolle op D66 gestemd. Bijna 3000 meer dan vier jaar geleden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de steun en het vertrouwen. Donderdag 11 maart word ik beedigd als raadslid en ga ik samen met Hans de Vries en Sonja Paauw zorgen voor een sterk D66 in Zwolle.

Tweede plaats op de kieslijst

In de schriftelijke stemming voor de kieslijst van D66 Zwolle hebben de de leden mij op de tweede plaats gezet! Ik dank iedereen die op mij gestemd heeft voor het vertrouwen, want zo lang woon ik nog niet in Zwolle. D66 heeft een goede uitgangspositie in de campagne. We hebben een goed team, een uitstekend partijprogramma en ik merk bij iedereen veel enthousiasme en creativiteit.  

Laten we afspreken op 3 maart 2010! Democraten 66, Nummer 2.