Wijthmenerplas

De Wijthmenerplas is een fantastische plek om te zwemmen, fietsen, wandelen en te ontspannen. In combinatie met de Golfbaan geeft het mij altijd een natuurlijk en ruimtelijk gevoel in een actieve omgeving. Tijdens de avondvierdaagse liepen we door het gebied en toen moest ik terugdenken aan de discussie die we een tijdje geleden hadden in de gemeenteraad. Het nieuwe festivalbeleid en de vrije tijdsnota, die een zwaarder beslag leggen op het gebruik van de plas. Meer festivals en meer actieve doe-activiteiten met een bijbehorend relatief groot gebouw. Er zitten voor mij grenzen aan de activiteiten die de Wijthmenerplas aankan. Niet zo zeer in de recreatie die er plaats kan vinden. De plas is er om te gebruiken. Wel wat betreft de grote muziekevenementen. Hard geluid heeft grote invloed op de natuur en de omwonenden. Drie keer per jaar een groot festival is prima, maar dan buiten het broedseizoen voor vogels.

 

Zwolle kiest voor LED verlichting

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66, waarmee LED-verlichting de belangrijkste vorm van verlichting wordt boven de openbare weg. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat nu een plan maken waarin staat omschreven hoe de bestaande verlichting kan worden vervangen.  Door de realisering van LED-verlichting in de openbare ruimte is een besparing te realiseren op het energiegebruik en op de kosten van onderhoud. Het voorstel past daarom uitstekend in de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle. D66-raadslid Jan Brink: “Zwolle heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en dan moet de gemeente zelf ook een steentje bijdragen door moderne technieken toe te passen. Bovendien zijn de jaarlijkse kosten van LED goedkoper dan van de huidige verlichting. “

De behandeling van het initiatiefvoorstel LED heeft ruim een jaar geduurd.  Het college was erg terughoudend bij een eerste reactie op het plan en een B&W voorstel werd steeds uitgesteld. D66 is blij met de brede steun vanuit de gemeenteraad, waardoor de invoering van LED nu kan worden opgepakt. De gemeenteraadsfractie dankt verder oud burgerraadslid Geoffrey Bergman en de programmacommissie van D66 voor het schrijven van het voorstel.

Gemeente houd je duurzame rug recht!

Maandag 16 januari keek ik naar het VPRO programma De Slag om Nederland. Het programma geeft inzicht in de werking van de Nederlandse Kantorenmarkt. Een werking die mij enorm tegenstaat. Er wordt duidelijk gemaakt hoe verhuizen naar een nieuw kantoor kunstmatig financieel aantrekkelijk wordt gemaakt voor bedrijven. Kantoren van soms nog geen tien jaar oud worden vervolgens leeg achtergelaten. Verkeerde belangen jagen dit proces aan. De gemeente houdt het bedrijf binnen haar gemeentegrenzen (werkgelegenheid), de projectontwikkelaar en managers verdienen flink, maar de burgers zitten met het lelijke resultaat en verloedering van hun openbare ruimte.

Officieel staat in Nederland nu achtien procent van de kantoorruimte leeg, in werkelijkheid is het echter veel meer. Het aantal vierkante meters in de verhuurde kantoren wordt namelijk vaak niet volledig benut. Met andere woorden, een deel van het gehuurde kantoor staat leeg. Een leegstand  van dertig procent is op dit moment een realistische inschatting.

Als ik dan kijk naar de situatie in Zwolle, dan zie je hier precies hetzelfde. Overal leegstand en op korte termijn weinig perspectief op een toennemende vraag. Ondanks het aanbod is in 2011 geen enkel nieuw kantoorpand verkocht. Anderhalf jaar geleden maakte het college en de raad een voorzichtige inschatting van de kantorenmarkt. Deze is nu al weer veel te optimistisch. Op dit moment staat meer dan 100.000 vierkante meter kantoorruimte in Zwolle officieel leeg. Tel daar nog 25.000 m2 verborgen leegstand bij op, en dan kom je op een leegstand die evenveel is als het vloeroppervlak van 1250 woonhuizen of 20 voetbalvelden. Leeg!

En toch blijft het de doelstelling van gemeente om nieuwbouwplannen te realiseren. Per jaar wil de gemeente 8000 vierkante meter toevoegen aan de kantorenvoorraad. Het argument hiervoor is de verwachte vraag naar nieuwbouw. Het eigenlijke argument zijn de korte termijn voordelen (behoud bedrijven, geld). Voordelen die op lange termijn juist het tegenovergestelde te weeg brengen (een onaantrekkelijke stad en daardoor minder mensen die hier willen wonen en dus minder bedrijven en werkgelegenheid).

D66 wil daarom een stop op het naïeve doorbouwen van extra kantoren in onze gemeente. Zwolle heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en dat betekent dat je de leegstand moet aanpakken op een maatschappelijk verantwoorde manier. Lege kantoren blijven als oud vuil in de stad staan als we doorgaan met de nieuwbouw van kantoren. Daarom pleiten wij voor innovatief en slim hergebruik van bestaande panden. Nieuwbouw van kantoren op gemeentelijke grond is de komende jaren wat ons betreft alleen toegestaan als een duurzaamheidstoets positief uitpakt. We moeten toekomstgericht nadenken over een aantrekkelijke stad waar mensen willen wonen en werken. Niet alleen nu, maar ook nog over 20 jaar.

Welkom op mijn website

Sinds maart 2010 vertegenwoordig ik D66 in de gemeenteraad van Zwolle. De onderwerpen die ik in mijn portefeuille heb zijn: Bouwen en Wonen, Beheer Openbare Ruimte en Financiën. Vanuit mijn functie als raadslid ben ik verder voorzitter van het afstemmingscomité en de Rekeningencommissie die zich bezig houden met de financiële kant van de gemeente. Daarnaast ben ik lid van de Zwolse Rekenkamer.

Via de pagina “Contact” in het hoofdmenu ben ik bereikbaar voor opmerkingen, suggesties en klachten.

Tweede plaats op de kieslijst

In de schriftelijke stemming voor de kieslijst van D66 Zwolle hebben de de leden mij op de tweede plaats gezet! Ik dank iedereen die op mij gestemd heeft voor het vertrouwen, want zo lang woon ik nog niet in Zwolle. D66 heeft een goede uitgangspositie in de campagne. We hebben een goed team, een uitstekend partijprogramma en ik merk bij iedereen veel enthousiasme en creativiteit.  

Laten we afspreken op 3 maart 2010! Democraten 66, Nummer 2.

Kandidaat Raadslid D66 Zwolle

6 november 2008 heb ik afscheid genomen als  raadslid in Den Haag. Een drukke baan, de organisatie van het raadswerk in Den Haag, gezinsuitbreiding en plannen elders maakten dat ik vorig zomer heb besloten het lidmaatschap van de raad neer te leggen. Inmiddels wonen we sinds mei 2009 in Zwolle en kruipt het bloed waar het niet kan gaan. Politiek werkt voor mij verslavend en daarom ben ik kandidaat voor D66 in Zwolle voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

IJsselcentrale

Langzaam bouwen

De kust is de kind van de rekening. Een paar maanden geleden heeft de gemeenteraad gesproken over de bouwplannen voor Scheveningen en volgende week gaan we het hebben over Kijkduin. Het beeld is gelijk. De PvDA geeft gas, bewoners kijken vol vertwijfeling toe wat ze allemaal te wachten staat en de VVD hangt tegen en gaat uiteindelijk akkoord. Nu de kustplannen straks “door de raad zijn”, pleit de PvdA ineens voor een rustiger tempo en de VVD haalt zijn standaardreactie van stal dat ze zo blij zijn dat de PvdA tot inkeer komt. De kust schiet er niets mee op. “Gedane zaken nemen geen keer”.

Commissie van de Stadsdelen

Afgelopen dinsdagavond hadden we eenstadsdeelvergadering in Leidschenveen Ypenburg. Persoonlijk heb ik twee leuke acties overgehouden van de avond, maar collectief, voor de commissie,  was het een avond om snel te vergeten. De gemeenteraadsfractie zitten met totaal verschillende ambities in de gesprekken en dat leidt tot vrijblijvendheid en gebrek aan duidelijkheid Zie het treffende verslag van Bert Hesselink van AD/HC.