Categoriearchief: Geen categorie

Days after

De afgelopen week bestaat uit veel days after. Vorige week donderdag de day after de gemeenteraadsverkiezingen. Van 3 naar 6 zetels in Zwolle. In de aanloop hebben we rekening gehouden met winst, maar een verdubbeling hadden we zeker niet verwacht. Ik ben ontzettend blij voor ons creatieve en hard werkende campagneteam. Het resultaat van alle inspanningen en voorbereidingen betaalt uit. De kiezer in Zwolle herkent en waardeert ons D66 geluid. We zijn nu volop bezig met de gesprekken die moeten leiden tot een nieuw  college in Zwolle. Ik zeg daar nu niets over, omdat woorden bij dit soort besprekingen makkelijk verkeerd uitgelegd kunnen worden. Er komen nog momenten waarop ik onze keuzes zal toelichten en aangesproken kan worden op de collegegesprekken.

De tweede day after was de nucleaire top in Den Haag. Van zondagmiddag tot woensdagmiddag mocht ik de top helpen slagen. Ruim anderhalf jaar voorbereiding zorgde voor een nagenoeg vlekkeloze verkeersorganisatie en overlast die heel beperkt was voor zo’n megaoperatie. Schitterend om van dichtbij mee te maken en enorm trots op mijn communicatiecollega’s. Maandag tussendoor nog een gesprek voeren en afscheid nemen van de oude gemeenteraad in Zwolle was wel heel intensief. Ben wel blij dat ik vanuit Den Haag in de gelegenheid was om afscheid te nemen van de 19 collega’s die niet terugkomen in de nieuwe gemeenteraad. Het was een mooi afscheid vond ik.

En dan afgelopen donderdag de installatie van de nieuwe raad. 6 D66 die staan de popelen om aan de slag te gaan. We gaan hard, snel en slim aan de slag.

Open brief aan VVD over cameratoezicht in woonwijken

Onderstaande open brief stuurde ik zojuist aan VVD lijsttrekker René de Heer. Ik ben benieuwd naar zijn reactie.

++++++++++++++++++++++++++++ 

Geachte heer De Heer,

Gisteren presenteerde de Volkpartij voor Vrijheid en Democratie in Zwolle een plan om een nieuw wapen in te zetten in de strijd tegen woninginbraken. Kentekenplaten herkenning in bepaalde wijken waar veel inbraak is. Volgens jou heeft het elders geleid tot een daling van het aantal woninginbraken naar 0. Ik denk dat u met dit voorstel als liberaal een enorme fout maakt.

Laat ik voorop stellen dat iedereen met zijn handen van de eigendommen van anderen af moet blijven. Diefstal en mishandeling zijn misdrijven die ongelofelijk veel impact hebben op slachtoffers. Dit is wat mij betreft de echte zware criminaliteit die de politie hard moet aanpakken, maar niet tegen elke prijs.  De roep om meer veiligheid gaat altijd ten koste van de bewegingsvrijheid en persoonlijke vrijheid van mensen. De overheid moet hele goede argumenten hebben om vrijheden af te pakken.

Zelfs als je bijna alle persoonlijke vrijheid inlevert, kunje als overheid de veiligheid niet garanderen. In totalitaire staten als het China van 10 jaar geleden en Noord Korea komt misdaad en diefstal nog steeds voor. Het blind verzamelen van bewijs en informatie is doodeng als die onbegrensd wordt toepast. De informatie is er, maar we hebben geen enkel idee waar die informatie uiteindelijk voor gebruikt gaat worden. Voordat je het weet moet je je over vier jaar verantwoorden over wat je vanochtend om 11 uur gedaan hebt. “Ehh, weet ik niet meer” kan in die situatie wel eens het verkeerde antwoord zijn.  Ik heb de afgelopen jaren boeken gelezen over diverse maatschappelijke en politieke onderwerpen. Moet ik me daarover later verantwoorden? Willen we dat straks iedereen die een Zwolse woonwijk inrijdt ter verantwoording kan worden geroepen? En bovendien maakt de rechtstaat helaas regelmatig fouten. In 2012 werd aan 4783 onschuldigen een totaalbedrag van 11,1 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Voor alle bovenstaande bezwaren zijn er gelukkig waarborgen in onze rechtstaat.

Naast de bovengenoemde principiële bezwaren zal het plan van de VVD waarschijnlijk leiden tot een aantal praktische bezwaren. De afname in de ene wijk zal waarschijnlijk zorgen voor toename op andere plekken , de politie inzet om de overbodige informatie na te lopen zal enorm zijn en het voorstel kan waarschijnlijk niet plaatselijk ingevoerd worden.

Op 23 november 2013 stond in de NRC een treffende analyse van positie van de VVD ten opzichte van privacy. Geschreven door Landelijk Voorzitter Christiaan Kwint en Landelijk Vicevoorzitter Tom Leijte van de JOVD:

“De VVD heeft een lange traditie van bescherming van de rechtsstaat en het individu. Vandaag, op het VVD-congres, staan we op een historische tweesprong. Kiezen we voor een open samenleving of voor een controlestaat? Kiezen we voor de vrijheid van het individu of controle over het individu? Kiezen wij voor vertrouwen of voor wantrouwen

Wij roepen de VVD op te kiezen voor de vrijheid van het individu, voor de open samenleving en voor vertrouwen in plaats van wantrouwen. Wij roepen de VVD op haar liberale grondbeginselen eer aan te doen. VVD’ers, zorg ervoor dat Thorbecke weer rustig kan slapen.”

Nu ben ik niet degene die de VVD de maat moet nemen, maar juist in het streven naar en het bewaken van persoonlijke vrijheid vind ik een kernwaarde van het liberalisme waar ik pal voor sta. De VVD Zwolle op dit moment in mijn ogen niet. Afgelopen maandag stemde de VVD tegen een motie om meer inzicht te krijgen in het verzamelen en delen van informatie door de gemeente Zwolle. Vandaag presenteerde de VVD  in Zwolle een plan om grootschalige kentekencontroles in te zetten tegen woninginbraak.

Graag wil ik u uitnodigen om een ander antwoord op het aanpakken van woninginbraken te formuleren. De politiecapaciteit gericht inzetten op plaatsen en momenten die daarom vragen. Gerichte aanpak heeft er de afgelopen tijd voor gezorgd dat veel inbrekers zijn opgepakt in Zwolle. Inbrekers die trouwens vaak uit de eigen buurt of stad kwamen en niet met de auto. Daarnaast kunnen we nog steeds heel veel aan inwoners zelf vragen. Preventieve maatregelen, zoals goed hang-en- sluitwerk, en goede verlichting. Toezicht en extra opletten door inwoners ook. De politie en de gemeente kan meer met inwoners optrekken om samen dit probleem op te lossen. En dat mag wat mij betreft ook wat kosten. Maar dan wel met een goede balans en afweging  tussen vrijheid en veiligheid.

Kunnen wij elkaar op dit liberale punt vinden?

 

Jan Brink

Lijsttrekker D66 Zwolle

Grote zorgen om verval Villa Nieuw Hofvliet

Hofvliet  (3)

Wij maken ons zorgen om Villa Nieuw Hofvliet en stellen het college vragen over de renovatie. “Winters weer doet Villa Nieuw Hofvliet geen goed, en dat zie je,” aldus Jan Brink. Hij wil dat er snel overgegaan wordt tot renovatie. “De villa is belangrijk voor de stad en het is eeuwig zonde als we dit waardevolle erfgoed verder laten vervallen.”

In de zomer van 2013 bleek dat de villa met behulp van gemeenschapsgeld zou worden opgeknapt. Op 27 december verscheen in De Stentor het bericht dat de beschikking te laat is afgegeven door de gemeente en dat renovatie doordoor is vertraagd. Renovatie zou starten in januari, aldus de eigenaar. Het is inmiddels al februari en er is nog geen activiteit te bespeuren. De natte weerelementen hebben inmiddels vrij spel en op het oog is de dakconstructie inmiddels niet meer waterdicht. Vertraging leidt mogelijk tot grotere vervolgschade.

Hofvliet  (1)         Dak Hofvliet

Wij willen dat deze architectonisch waardevolle villa nu snel gerenoveerd wordt en stellen het college daarom de volgende vragen:

1. Hoe is de subsidieaanvraag verlopen, wat is de rol van de gemeente geweest en klopt het dat de vertraging te wijten is aan de gemeente?
2. Heeft de gemeenten naast de (provinciale) subsidie andere mogelijkheden om de renovatie te versnellen of af te dwingen?
3. Wanneer staan de werkzaamheden gepland en wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn?
4. Klopt het dat de einddatum voor de subsidie met een jaar verlengd is tot eind 2014 en zo ja, waarom is niet gekozen voor een kortere periode?

 

 

[codepeople-post-map]

Jeugd”zorg”

Het zal ergens in 2005 zijn geweest in de commissie Jeugdzorg van het Stadsgewest Haaglanden. De burgemeester van Pijnacker zat als portefeuillehouder passievol uit te leggen dat er meer geld naar jeugdzorg moest. Er zaten kinderen onbedoeld in jeugdgevangenissen omdat er te weinig crisisopvang was en de wachtlijsten namen toe. De commissieleden, waaronder ikzelf namens de gemeente Den Haag, zaten te luisteren naar de argumenten. Voor de derde keer werd het SVNA-effect genoemd en ik probeerde te herinneren of ik daar iets over had gelezen. Ik kon niets bedenken en liep naar de microfoon om een vraag te stellen. Onderweg noemde de burgemeester het effect nogmaals en plotseling begreep ik dat hij het over het Savanna effect had. Het meisje dat in 2004 dood werd gevonden in de kofferbak van de auto van haar moeder.
Het is voor het eerst dat ik een debat ik zo boos werd dat ik niet uit mijn woorden kwam. Een ongewenst effect in een stelsel noemen naar een meisje dat een vroege verschrikkelijke dood was gestorven en die deel uitmaakte van dat stelsel. De portefeuillehouder was niet bedacht op de aanval en zegde snel toe dat dat er een andere term zou worden gezocht.
Vorige week hoorde ik het effect weer, maar nu in andere woorden. Hulpverleners zijn bang geworden en doen daarom meer dan strikt nodig is voor de zorg. Dat betekent meer onderzoeken en meer bureaucratie. Daar ben ik nooit voor, want een bange professional belemmert verantwoordelijkheid en staan voor je zaak en je oordeel. Maar nu merk ik dat de toegenomen kosten in de Jeugdzorg gebruikt worden om met botte bijl redeneringen los te gaan op organisaties en stelsels. De discussie gaat over organisatie, stelsels en geldstromen en dreigt de jeugd en de professionals uit het oog te verliezen. Daarom voel ik me als raadslid verplicht om in al het stelselgeweld te waken over de kwaliteit van de zorg, zodat het kind niet letterlijk met het badwater weg wordt gegooid.

D66 stemt in met investeringen Spoorzone

“De ontwikkeling van het toonaangevende Spoorzone gebied heeft veel impact op hoe Zwolle er de komende decennia er uit gaat zien. Het biedt volop kansen om een aantal knelpunten in de stad op te lossen,” zo begon Jan Brink zijn betoog maandag 30 september. De raad stemde, na het aannemen van verschillende moties en amendementen in met het voorstel.

Een voorstel waar onze fractie een aantal zorgen over had. Deze zorgen zijn te vinden in het vorige nieuwsbericht over de Spoorzone.
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat een brug voor ons acceptabel is, mits er een kwalitatief hoogwaardige inbedding in de stad komt waarbij de inwoners van de stad op vernieuwende wijze betrokken worden en echt kunnen meedenken. De uitgangspunten van de Zwolse architectuurambitie moeten we toepassen hier zeker toepassen. De motie die hiervoor zorgde is aangenomen.

Daarnaast staan we op het standpunt dat de overlast voor omwonenden moet worden beperkt. Als de inwoners van de Westerlaan teveel last hebben van geluid en luchtoverlast, dan moet dat wat D66 betreft worden aangepakt. Ook hiervoor is een motie (ingediend door CU en GroenLinks) aangenomen.

Ook denken we dat uitstel van de passerelle (brug over spoor voor voetgangers) een goed idee is. En vinden we dat de route naar Windesheim over de IJsselallee geschrapt zou kunnen worden.
Het probleem is beperkt en beperkt oplosbaar en de inspanning weegt niet op tegen het resultaat.

Tot slot hebben we grote zorgen over de projectbeheersing.
We willen wel meer gevoel hebben bij de bestuurlijke organisatorische, financiële en risico aspecten. Binnen de gemeente en met de partners moeten nog grote stappen worden gezet. De onhelderheid over verwachtingen, planning en verantwoordelijkheden kunnen ons vanaf dit moment veel geld kosten. Daarom dienden we een motie in over de projectbeheersing en de bestuurlijke continuïteit die werd aangenomen.

Aan het einde van de avond stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel.

[codepeople-post-map]

Wijthmenerplas

De Wijthmenerplas is een fantastische plek om te zwemmen, fietsen, wandelen en te ontspannen. In combinatie met de Golfbaan geeft het mij altijd een natuurlijk en ruimtelijk gevoel in een actieve omgeving. Tijdens de avondvierdaagse liepen we door het gebied en toen moest ik terugdenken aan de discussie die we een tijdje geleden hadden in de gemeenteraad. Het nieuwe festivalbeleid en de vrije tijdsnota, die een zwaarder beslag leggen op het gebruik van de plas. Meer festivals en meer actieve doe-activiteiten met een bijbehorend relatief groot gebouw. Er zitten voor mij grenzen aan de activiteiten die de Wijthmenerplas aankan. Niet zo zeer in de recreatie die er plaats kan vinden. De plas is er om te gebruiken. Wel wat betreft de grote muziekevenementen. Hard geluid heeft grote invloed op de natuur en de omwonenden. Drie keer per jaar een groot festival is prima, maar dan buiten het broedseizoen voor vogels.

 

[codepeople-post-map]

Zwolle kiest voor LED verlichting

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Zwolle ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66, waarmee LED-verlichting de belangrijkste vorm van verlichting wordt boven de openbare weg. Het college van Burgemeester en Wethouders gaat nu een plan maken waarin staat omschreven hoe de bestaande verlichting kan worden vervangen.  Door de realisering van LED-verlichting in de openbare ruimte is een besparing te realiseren op het energiegebruik en op de kosten van onderhoud. Het voorstel past daarom uitstekend in de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle. D66-raadslid Jan Brink: “Zwolle heeft een ambitie op het gebied van duurzaamheid en dan moet de gemeente zelf ook een steentje bijdragen door moderne technieken toe te passen. Bovendien zijn de jaarlijkse kosten van LED goedkoper dan van de huidige verlichting. “

De behandeling van het initiatiefvoorstel LED heeft ruim een jaar geduurd.  Het college was erg terughoudend bij een eerste reactie op het plan en een B&W voorstel werd steeds uitgesteld. D66 is blij met de brede steun vanuit de gemeenteraad, waardoor de invoering van LED nu kan worden opgepakt. De gemeenteraadsfractie dankt verder oud burgerraadslid Geoffrey Bergman en de programmacommissie van D66 voor het schrijven van het voorstel.

[codepeople-post-map]