“In 2020 produceert elke Nederlander gemiddeld 100 kilo restafval”. Ik weet nog nog goed hoe onrealistisch ik die afspraak vond, toen ik die een aantal jaren geleden hoorde. Zwolle had op dat moment namelijk meer dan 200kg restafval per persoon. Waarom is restafval dan zo slecht? Omdat dit type afval niet meer gebruikt kan worden voor andere toepassingen. Restafval gaat in de oven, wordt verbrand, terwijl andere soorten afval opnieuw gebruikt worden. Nu zijn we een aantal jaren verder en we kunnen al bijna concluderen dat Zwolle de doelstellingen niet gaat halen. We zitten op 186kg per persoon. Alleen ligt dat niet aan een onrealistisch doel, maar aan het gebrek aan politieke wil om het restafval te beperken. Hoe zit dat?

In 2016 kwam het College van B&W in Zwolle met het plan “Zwolle zonder afval” om meer afval opnieuw te gebruiken en het restafval te verminderen. Tijdens de bespreking koos de gemeenteraad met een kleine meerderheid voor het uitstellen van maatregelen tot 2018 omdat eerst pilots moesten worden uitgevoerd. Er is eind 2017 begin 2018 één pilot uitgevoerd. De tussentijds rapportage geeft aan dat er effecten zijn; 22 procent minder restafval. Dat is mooi maar het is de vraag of dat voldoende om de landelijke afspraken te halen. Of zoals de Rova in de memo schrijft “Er is een aanzienlijke reductie van de aangeboden hoeveelheid restafval. Pas na de proef kan worden beoordeeld of het effect van belonen groot genoeg is om de beoogde effecten uit het Grondstoffenplan te halen.” 22 procent reductie op 186kg is bij lange na niet genoeg. Ronduit verrassend is dan dat de nieuwe coalitie ervoor kiest om nu al de pilot uit te breiden over de hele stad en door te gaan met omgekeerd inzamelen. Er is zeer waarschijnlijk veel meer nodig om de landelijke doelstelling te halen. En Zwolle wil liever veel meer doen op duurzaamheid en circulariteit dan voldoen aan een afspraak die voor heel Nederland geldt. Dan is dit nagenoeg stilstand. Je zou veel meer inspanning verwachten als duurzaamheid een hoofdambitie voor de komende jaren is.

En het kan wel. Kijk eens naar onderstaand lijstje uit het jaarverslag van de Rova.

Veel gemeente maken dus hele grote stappen om het nutteloze restafval te verminderen. Dat vraagt politieke moed en meer urgentie. Invoering van bewezen instrumenten als Diftar, meer communicatie en beter nascheiden. Grof vuil dat opgehaald wordt gaat bijvoorbeeld zo de oven in, terwijl daar bruikbare spullen tussen zitten. Helaas kiest de nieuwe coalitie daar nu nog niet voor.