Welzorg? Ons een zorg.. een reconstructiepoging

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO). Daar hoort onder meer bij dat hulpmiddelen worden verstrekt aan mensen die dat, al dan niet tijdelijk, nodig hebben. Scootmobiels, trapliften, rolstoelen etc. De afgelopen jaren was Welzorg verantwoordelijk voor deze verstrekking, maar die verantwoordelijkheid konden ze niet dragen. Slechte service, in de kwaliteit van de producten, lastige bereikbaarheid en slecht klantcontact. Alle reden om afscheid te nemen van deze organisatie. Daarom was in de gemeenteraad veel blijdschap dat de gemeente vorig jaar besloot om het contract met Welzorg na een korte verlenging te beïndigen. Andere gemeenten hadden dat al eerder gedaan om dezelfde redenen. Een nieuwe aanbesteding moest de problemen oplossen. Geen monopolie meer, maar meerdere aanbieders. Kwaliteit boven prijs en efficiency en de beroerde service van de afgelopen jaren zou meetellen in het kiezen van de nieuwe leverancier. Zwolle was klaar met Welzorg dat was de conclusie en de gewenste uitkomst van een nieuwe aanbesteding.

Vriend en vooral vijand waren verrast toen twee weken geleden bleek dat Welzorg toch opnieuw, samen met een andere aanbieder de leverancier werd van hulpmiddelen. We hoorden dat op een aparte manier, want de kort geding rechter kwam daar aan te pas. Hoe is dat mogelijk?

Afgelopen week stuurde het college van B&W een informatienota over dit onderwerp. Wie in die nota antwoord zoekt op de vraag waarom Welzorg opnieuw gekozen is komt bedrogen uit. Welzorg was eerst derde, maar vanwege “signalen” heeft de gemeente na onderzoek nummer 1 gediswalificeerd. Dat alles roept veel vragen op. Hoe is de aanbesteding dan verlopen en hoe kan het dat de wethouder nu ineens zo positief is over de verbetering van de kwaliteit die Welzorg biedt. Het college geeft daar geen inzicht in, daarom probeer ik een reconstructie te maken.

 • 9 januari 2017 in de eerste Raadsvergadering van dat jaar wordt een motie aangenomen die oproept de kwaliteit bij Welzorg te verbeteren en bij een nieuwe aanbesteding meerdere aanbieders te contracteren.
 • In april 2017 worden door ChristenUnie en SP opnieuw vragen gesteld en besluit de gemeente later die maand het contract eenmalig met 9 maanden te verlengen en een aanbesteding te starten voor nieuwe aanbieders.
 • In januari stelt de gemeenteraad het aanbiedingskader vast voor de nieuwe aanbesteding van de dienstverlening voor WMO hulpmiddelen.
 • In april stuurt het College een informatienota, bevestigt daarin opnieuw het aanbiedingskader en schetst het vervolg “De stukken voor de aanbesteding zijn gepubliceerd. De beoordeling van de stukken is half mei, de Participatieraad en Toegankelijk Zwolle zijn in de beoordelingscommissie vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat eind mei voorlopig gegund wordt. Definitieve gunning is gepland half juni, zo hebben we voldoende tijd voor de implementatie. Op 1 oktober loopt het contract met Welzorg af”.
 • De gepubliceerde stukken met “het gevraagde” ken ik niet, maar in mei 2018 sturen zes aanbieders sturen een voorstel in blijkt uit de informatienota van deze week . Volgens de gemeente voldoen die kennelijk aan de vereisten want niemand wordt aan het begin van uitgesloten. Belangrijk is hier te melden dat een aanbieding moet voldoen aan eisen om toegelaten te worden. Als aan deze “knock-out” criteria niet wordt voldaan, dan worden partijen niet meegenomen in het vervolg
 • Alle aanbieders worden beoordeeld. Dat gaat via scoreformulieren waarbij maximale punten voor bepaalde onderdelen te halen zijn.
 • Uit de beoordeling komen 2 partijen die het hoogst scoren. De gemeente stuurt alle partijen een bericht van voorgenomen gunning. Dat is verplicht om partijen de mogelijkheid te geven om te reageren op de uitkomst. Bij de gemeente gaan geen alarmbellen af dat Welzorg met hun staat van dienst nog zo hoog kan scoren in dit proces.
 • Na de voorlopige gunning ontvangt de gemeente “signalen” van aanbieders schrijft ze in de informatienota. Dit is een hele losse formulering. In een aanbesteding worden geen  “signalen” gegeven maar is de vorm voorgeschreven. Het kan niet anders dat een partij of partijen formeel bezwaar hebben gemaakt en exact hebben omschreven wat dat bezwaar is. Waarschijnlijk speelt Welzorg daar een rol, want die hebben een groot belang om Zwolle te “verliezen”.
 • De gemeente “onderzoekt” de signalen en komt de conclusie dat een partij geen goede aanbieding heeft gedaan. Deze partij voldoet met terugwerkende kracht blijkbaar niet aan de vereiste voorwaarden. Welke dat zijn is niet bekend. In de informatie schrijft het College wel dat naar “verschillende standaardcriteria is gekeken”.
 • Onduidelijk is wat de gemeente met deze uitkomsten doet en wat overwogen is. Is overwogen om de aanbestedingsprocedure te stoppen en niet te gunnen. Ook omdat Welzorg zo hoog heeft gescoord? Hebben de beroerde prestaties in het verleden (past performance) invloed gehad?
 • De gemeente besluit om de winnende partij met de verkeerde aanbieding de diskwalificeren. Waarom de gemeente dat nu wel doet, op basis van welke informatie is niet duidelijk. De uitspraak van de rechter heb ik nog niet kunnen vinden. De vraag is waarom de gemeente in eerste instantie niet en later op aangeven van een verliezer wél besluit om de winnaar uit te sluiten van gunning. Onduidelijk is om welke informatie dat gaat en van wie die gekregen is. Welke belangen dienden de partijen en welk belang heeft de gemeente laten gelden bij de beslissing?
 • De gemeente informeert de winnende partij over de uitsluiting. Deze partij is het daar niet mee eens en vraagt een voorlopige voorziening in kort geding.
 • De rechter stelt de gemeente in het gelijk. Volgens de informatienota heeft de rechter gesteld dat de gemeente aanbieder Kersten terecht heeft uitgesloten.
 • Begin september komt vanwege de uitspraak van de rechter de uitkomst in de De Stentor, politieke partijen reageren verbaast
 • Op 14 september neemt de wethouder het in De Stentor op voor Welzorg, suggereert dat het goed genoeg is en spreekt zijn vertrouwen uit. De klachten van de afgelopen jaren worden weggezet met de de opmerking dat veel klanten wel tevreden zijn. Dit roept de vraag op hoe serieus de past performence is meegewogen in het proces. De gemeente beoordeelt de kwaliteit al een tijdje als voldoende? Overigens wordt juist afgelopen zomer in Twente weer volop geklaagd over Welzorg.
 • Het is nergens terug te lezen, maar de gestelde termijn van 1 oktober 2018 is niet gehaald. Welzorg is ook na 1 januari 2019 aanbieder van hulpmiddelen. Samen met een ander, dat wel.
 • Maar er zijn ook zorgen of Welzorg zelf gezond genoeg is, het bedrijf maakt schrikbarende verliezen. Ben benieuwd of gemeente een goed beeld heeft of Welzorg haar verplichtingen kan blijven nakomen.

Nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Dat zal de komende weken moeten gebeuren tijdens een behandeling in de Raad. Wat mij betreft heeft de gemeente iets gekocht wat ze niet wilde en dat vraagt om een uitleg.