D66 stemt in met investeringen Spoorzone

“De ontwikkeling van het toonaangevende Spoorzone gebied heeft veel impact op hoe Zwolle er de komende decennia er uit gaat zien. Het biedt volop kansen om een aantal knelpunten in de stad op te lossen,” zo begon Jan Brink zijn betoog maandag 30 september. De raad stemde, na het aannemen van verschillende moties en amendementen in met het voorstel.

Een voorstel waar onze fractie een aantal zorgen over had. Deze zorgen zijn te vinden in het vorige nieuwsbericht over de Spoorzone.
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat een brug voor ons acceptabel is, mits er een kwalitatief hoogwaardige inbedding in de stad komt waarbij de inwoners van de stad op vernieuwende wijze betrokken worden en echt kunnen meedenken. De uitgangspunten van de Zwolse architectuurambitie moeten we toepassen hier zeker toepassen. De motie die hiervoor zorgde is aangenomen.

Daarnaast staan we op het standpunt dat de overlast voor omwonenden moet worden beperkt. Als de inwoners van de Westerlaan teveel last hebben van geluid en luchtoverlast, dan moet dat wat D66 betreft worden aangepakt. Ook hiervoor is een motie (ingediend door CU en GroenLinks) aangenomen.

Ook denken we dat uitstel van de passerelle (brug over spoor voor voetgangers) een goed idee is. En vinden we dat de route naar Windesheim over de IJsselallee geschrapt zou kunnen worden.
Het probleem is beperkt en beperkt oplosbaar en de inspanning weegt niet op tegen het resultaat.

Tot slot hebben we grote zorgen over de projectbeheersing.
We willen wel meer gevoel hebben bij de bestuurlijke organisatorische, financiële en risico aspecten. Binnen de gemeente en met de partners moeten nog grote stappen worden gezet. De onhelderheid over verwachtingen, planning en verantwoordelijkheden kunnen ons vanaf dit moment veel geld kosten. Daarom dienden we een motie in over de projectbeheersing en de bestuurlijke continuïteit die werd aangenomen.

Aan het einde van de avond stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel.

[codepeople-post-map]

Geef een antwoord