Over Jan Brink

 

Jan Brink woont met zijn gezin in Zwolle en werkt bij Rijkswaterstaat als Landelijk Programmamanager Smart Mobility en is zelfstandig consultant.Van 1998 tot 2018 is hij in allerlei functies betrokken geweest bij het Openbaar Bestuur. In eerste instantie op het Binnenhof als beleidsmedewerker en  persvoorlichter/woordvoerder voor de Tweede Kamerfractie van D66. Later als Lid van Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden en lid van Beroep en Bezwaarcommissie van Den Haag. Vanaf 2005 was Jan Brink Gemeenteraadslid in Den Haag. In die laatste functie was hij tevens voorzitter van de Rekeningencommissie van de Gemeenteraad en voorzitter van twee tijdelijke commissies die gericht waren op het verbeteren van het toezicht door de Gemeenteraad.

In 2010 werd Jan na zijn verhuizing in Zwolle gekozen in de Gemeenteraad en tevens tot voorzitter van het Afstemmingscomité van de Zwolse Raad en lid van de Rekenkamercommissie. In 2014 werd Jan Wethouder van Financiën, Cultuur en Onderwijs in Zwolle. In die functie was hij ook bestuurlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente en het toezicht op de verbonden partijen. Hij was voorzitter van het Bestuur van de Shared Service Organisatie Zwolle, Kampen, Provincie Overijssel, Dagelijks Bestuurslid van het Historisch Centrum Overijssel en Lid van het Bestuur van de Belastingdienst GBLT. Vanuit zijn functie was hij tevens hoofdaandeelhouder namens de gemeente in een aantal NV’s waaronder ROVA (tevens voorzitter vertrouwenscommissie) en Vitens (tevens lid aandeelhouderscommissie).

In 2018 nam Jan afscheid als wethouder. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zone College en voorzitter van het Bestuur van de Zwolse Stadsproductie.  

Sinds 2010 is Jan betrokken bij het landelijke scholingsprogramma van D66. Binnen dat programma verzorgt bij trainingen en workshops aan kaderleden en Volksvertegenwoordigers over Openbare Financiën, Onderhandelingen, Teambuilding en Wethoudersvaardigheden. Hij is coach voor politici en bestuurders en bemiddelt bij conflicten.